Sci

Hồ Linh Tự

4
Chapter 3 13 Tháng Mười, 2020
Chapter 2 13 Tháng Mười, 2020

Bác Vật Chí

4
Chapter 1 13 Tháng Mười, 2020

Đấu Chiến Ma

4
Chapter 2 13 Tháng Mười, 2020
Chapter 1 13 Tháng Mười, 2020

Thần Binh Phong Thần

4
Chapter 1 12 Tháng Mười, 2020
Chapter 0 12 Tháng Mười, 2020

Hải Hổ The Beginning

4
Chapter 2 11 Tháng Mười, 2020
Chapter 1 11 Tháng Mười, 2020

Vương Giả chi Chiến

4
Chapter 1 10 Tháng Mười, 2020
Chapter 0 10 Tháng Mười, 2020

Tinh Kỷ Nguyên

3.5
Chapter 13 8 Tháng Mười, 2020
Chapter 12 8 Tháng Mười, 2020

Bách Hoa Liễu Loạn

5
Chapter 2 8 Tháng Mười, 2020
Chapter 1 8 Tháng Mười, 2020

Kính Hoa Tiên Kiếm Lục

5
Chapter 1 6 Tháng Mười, 2020
Chapter 0 6 Tháng Mười, 2020