3.6
Your Rating
XẾP HẠNG
Bạo Quân Đừng Chạy, Công Chúa Muốn Vong Quốc Average 3.6 / 5 out of 79
XẾP HẠNG
N/A, TRUYỆN TRANH ĐÃ CÓ 67.3K LƯỢT XEM TRONG THÁNG
TÊN KHÁC
ĐANG CẬP NHẶT...
TÁC GIẢ(s)
HỌA SĨ(s)
ĐANG CẬP NHẶT...
THỂ LOẠI(s)
KIỂU
ĐANG CẬP NHẶT...