4.3
Your Rating
XẾP HẠNG
Độc Phi Tại Thượng, Tà Vương Tại Hạ Average 4.3 / 5 out of 1.8K
XẾP HẠNG
N/A, TRUYỆN TRANH ĐÃ CÓ 1.5M LƯỢT XEM TRONG THÁNG
TÊN KHÁC
ĐANG CẬP NHẶT...
TÁC GIẢ(s)
HỌA SĨ(s)
ĐANG CẬP NHẶT...
THỂ LOẠI(s)
KIỂU
ĐANG CẬP NHẶT...