3.7
Your Rating
XẾP HẠNG
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử Average 3.7 / 5 out of 1.7K
XẾP HẠNG
67th, TRUYỆN TRANH ĐÃ CÓ 1 LƯỢT XEM TRONG THÁNG
TÊN KHÁC
ĐANG CẬP NHẶT...
TÁC GIẢ(s)
HỌA SĨ(s)
ĐANG CẬP NHẶT...
THỂ LOẠI(s)
KIỂU
ĐANG CẬP NHẶT...