4.2
Your Rating
XẾP HẠNG
Quang Chi Tử Average 4.2 / 5 out of 874
XẾP HẠNG
96th, TRUYỆN TRANH ĐÃ CÓ 21 LƯỢT XEM TRONG THÁNG
TÊN KHÁC
ĐANG CẬP NHẶT...
TÁC GIẢ(s)
HỌA SĨ(s)
ĐANG CẬP NHẶT...
THỂ LOẠI(s)
KIỂU
ĐANG CẬP NHẶT...