3.5
Your Rating
XẾP HẠNG
Sinh Tử Quyết Average 3.5 / 5 out of 51
XẾP HẠNG
38th, TRUYỆN TRANH ĐÃ CÓ 6 LƯỢT XEM TRONG THÁNG
TÊN KHÁC
ĐANG CẬP NHẶT...
TÁC GIẢ(s)
HỌA SĨ(s)
ĐANG CẬP NHẶT...
THỂ LOẠI(s)
KIỂU
ĐANG CẬP NHẶT...