3.7
Your Rating
XẾP HẠNG
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn Average 3.7 / 5 out of 6.9K
XẾP HẠNG
83rd, TRUYỆN TRANH ĐÃ CÓ 6.6M LƯỢT XEM TRONG THÁNG
TÊN KHÁC
ĐANG CẬP NHẶT...
TÁC GIẢ(s)
HỌA SĨ(s)
ĐANG CẬP NHẶT...
THỂ LOẠI(s)
KIỂU
ĐANG CẬP NHẶT...