4.2
Your Rating
XẾP HẠNG
Ta Là Tà Đế Average 4.2 / 5 out of 4K
XẾP HẠNG
44th, TRUYỆN TRANH ĐÃ CÓ 41 LƯỢT XEM TRONG THÁNG
TÊN KHÁC
ĐANG CẬP NHẶT...
TÁC GIẢ(s)
HỌA SĨ(s)
ĐANG CẬP NHẶT...
THỂ LOẠI(s)
KIỂU
ĐANG CẬP NHẶT...