3.8
Your Rating
XẾP HẠNG
Yêu Giả Vi Vương Average 3.8 / 5 out of 5.5K
XẾP HẠNG
N/A, TRUYỆN TRANH ĐÃ CÓ 5.3M LƯỢT XEM TRONG THÁNG
TÊN KHÁC
ĐANG CẬP NHẶT...
TÁC GIẢ(s)
HỌA SĨ(s)
ĐANG CẬP NHẶT...
THỂ LOẠI(s)
KIỂU
ĐANG CẬP NHẶT...